English / Svenska

Till henne


Lotta designar kläder som hon själv gillar – utrycksfulla, form- och fargstarka. Med tydliga hintar till 60 och 70-talen strävar hon efter att skapa nagot eget.