English / Svenska

Om oss


Vår affärsidé är krusidullfri – att producera unika kläder och accessoarer av högsta kvalité på Zanzibar. Produktionen är rättvis och vår strävan är att göra så lite påverkan på miljön som möjligt – bland annat genom att köpa in våra råmaterial i regionen.

Vi är även initiativtagare till nätverket för lokala kvalitetsproducenter - ”Made in Zanzibar” se www.madeinzanzibar.com